แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)

- ( ร้องเรียน )   อบจ.พิจิตร กับ สโมสรฟุตบอลพิจิตรยูไนเต็ด

- ( ร้องเรียน )   777

- ( ร้องเรียน )   ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้รายทาง

- ( ร้องเรียน )   นายเมธี อุรัตน์ ค้ายาบ้าฟอกเงิน

- ( ร้องเรียน )   นายเมธี อุรัตน์ ค้ายาบ้าฟอกเงิน

- ( อื่นๆ )   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร (2566-2570)

- ( ข้อเสนอแนะ )   เวลาเปิดปิดสระว่ายน้ำ

- ( ร้องเรียน )   เมธี อุรัตน์ บ้านหัวดงเสพยาบ้า

- ( ร้องทุกข์ )   ขอขอบคุณ

- ( ร้องทุกข์ )   ไฟรายทางดับทั้งสาย

Total 24 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

22

เมื่อวาน

97

เดือนนี้

1,982

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,206

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31