แผนพัฒนา อบจ.


นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดอบจ. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ


นางสุพรรณี แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

น.ส.สุพรรณา ธิตะจารี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางไพศรี ง่วนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.จีระนันท์ จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกุลนันทน์ ทองปรอน
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน


นางสุพรรณี แก้วมณี
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน

นางสุวรรณรัต มณีโชติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

น.ส.กัญญารัตน์ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอัจจิมา ปาละธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

151

เมื่อวาน

162

เดือนนี้

2,089

เดือนที่แล้ว

4,117

ปีนี้

25,430

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jun-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30