แผนพัฒนา อบจ.ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินฯ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร ปนะจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
2 คำสั่งจังหวัดพิจิตรเรื่องแต่งตั้งกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
3 หนังสือแจ้งผลคะแนน LPA ประจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบจ.พิจิตร ประจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

144

เมื่อวาน

162

เดือนนี้

2,089

เดือนที่แล้ว

4,117

ปีนี้

25,430

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jun-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30