แผนพัฒนา อบจ.


ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ E-Mail
1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 080-3541142 -
2 นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 081-6809987 -
3 นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 089-7026664 -
4 นายชูศักดิ์ คานทองดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 056-611324 ต่อ 312 -
5 นางณริยา บุญเสรฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 080-4524555 -
6 นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 080-4524555 -
7 พลโทสุพจน์ บูรจารี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 056-611324 ต่อ 312 -
8 นายศุภกิจ กัยกิจ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 056-611324 ต่อ 312 -


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

147

เมื่อวาน

162

เดือนนี้

2,089

เดือนที่แล้ว

4,117

ปีนี้

25,430

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jun-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30