กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วันที่โพส : 29 ก.ย. 2563 || ผู้โพส : ผู้ใช้บริการ
เด็กวัยรุ่นมั่วสุม

พบเด็กวัยรุ่นมั่วสุมตามจุดต่างๆในสนามกีฬา หน้าห้องน้ำ และมุมอับต่างๆเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้วันที่ตอบ : 14 ต.ค. 2563 || ผู้ตอบ : จนท.อบจ.พิจิตร

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้รับเรื่องร้องทุกทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นมั่วสุมว่า "พบเด็กวัยรุ่นมั่วสุมตามจุดต่างๆ ในสนามกีฬา หน้าห้องน้ำ และมุมอับต่างๆ เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้"     

     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรพบว่าเด็กนักเรียนวัยรุ่นทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ได้มารวมกลุ่มกันจริงตามจุดต่างๆ ฉะนั้น เพื่อให้มีการป้องกันการมั่วสุมของเด็กนักเรียนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้ว 1.)โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 2.)โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 3.)วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 4.)วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และ 5.)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดพิจิตร) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

96

เมื่อวาน

86

เดือนนี้

2,437

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,280

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31