กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วันที่โพส : 27 ก.ค. 2563 || ผู้โพส : กฤษณะ
ถนนชำรุดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ขออนุญาตสอบถามหน่อยครับว่า ถนนสายบ้านไดรังเหนือ - บ้านหัวทำนบ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร อยู่ในความดูแลของ อบจ.พิจิตร หรือไม่ครับ

ผมลองสอบถามไปที่ อบต.ห้วยร่วม แล้ว ทาง อบต.ห้วยร่วม ทำหนังสือแจ้งตอบกลับมาว่า "ไม่ใช่ทางในความดูแลของ อบต.ห้วยร่วม" ครับ

เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว ผิวจราจรชำรุดเสียหายมาก และในช่วงกลางคืนไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่มีป้ายเตือนการจราจรว่าข้างหน้าเป็นทางโค้งหรือทางแยก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทาง และถนนเส้นดังกล่าวมีปริมาณรถบรรทุกที่ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กับ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

จึงอยากให้ทาง อบจ. ช่วยตรวจสอบหน่อยครับว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบหรือไม่ หากถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ อบจ. ก็จัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมถนนเส้นนี้ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับวันที่ตอบ : 12 ต.ค. 2563 || ผู้ตอบ : กองช่าง

ถนนสายบ้านไดรังเหนือ - บ้านทำนบ อ.ดงเจริญ เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รหัสสายทาง พจ.ถ.1 - 0028 ซึ่งเป็นถนนลาดยางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบรวม 2.97 กิโลเมตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณ 9,940,000 บาท ซึ่งจะดำเนินการซ่อมแซมภายในปี 2564 นี้ และไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายจราจรทางกองช่าง จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ประมาณราคา เพื่อนำเข้าแผนฯ ในวาระต่อไป


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

96

เมื่อวาน

86

เดือนนี้

2,437

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,280

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31