โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

วันที่โพส : 27 ส.ค. 2564 || ผู้โพส : กฤษณะ
ถนนชำรุด ไม่ปลอดภัยในการสัญจร

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ด้วยถนนสายบ้านโคก - บ้านห้วยตาดำ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ปัจจุบันสถาพถนนบางช่วงชำรุดเสียหายมาก ทำให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบกับ

  1. ตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างในปริมาณที่เพียงพอต่อความปลอดภัย
  2. ป้ายจราจรชำรุดเสียหาย สนิมเกาะ บางป้ายถูกเผาไหม้เนื่องจากการเผาหญ้าข้างทาง ทำให้ป้ายจราจรไม่ชัดเจน
  3. บางช่วงของถนนสายนี้ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ บริเวณทางเข้าโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอดงเจริญ) ซึ่งในวันเปิดเรียน เช้าและเลิกเรียน ปริมาณรถของนักเรียนมีจำนวนมาก และรถบนทางหลักไม่ค่อยชะลอความเร็ว อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนได้ เห็นควรให้มีป้ายเตือนโรงเรียนและป้ายแนะนำเส้นทางมาโรงเรียน (ป้ายบอกทางแบบ น.2) เพิ่มเติม เพื่อความสะดวกปลอดภัย

จึงอยากให้ช่วยตรวจสอบและสนับสนุนงบประมาณซ่อมสร้างถนนสายนี้ รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายจราจร เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรครับ

ขอบคุณครับวันที่ตอบ : 27 ก.ย. 2564 || ผู้ตอบ : อบจ.พิจิตร

ตามที่คุณกฤษณะ ได้แจ้งว่าถนนสายบ้านโคก - บ้านห้วยตาดำ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ระยะทาง ๗ กิโลเมตรชำรุด

ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเจ้าหน้าที่่กองช่างเข้าไปทำการตรวจสอบถนนสายดังกล่าวและพบว่าถนนสายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและโครงการดังกล่าวยังไม่มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หรือข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีแต่อย่างใด เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงเสนอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้รับทราบถึงความเดือดร้อนจำเป็น เพื่อจัดตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าว ต่อไปวันที่ตอบ : 30 ส.ค. 2564 || ผู้ตอบ : กฤษณะ

ขอแนบภาพถ่ายเพิ่มเติมประกอบการร้องเรียนร้องทุกข์ครับ


พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

116

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

173

เดือนที่แล้ว

6,040

ปีนี้

35,301

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

Jul-2022
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31