โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

แนวทางจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มาตรฐานการกีฬา
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
มาตรฐานสะพาน
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

93

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

6,606

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

48,542

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30