โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


คำแนะนำและแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและวิธีการ ชำระภาษี น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลี่ยม/ผู้พักในโรงแรม/ยาสูบ
แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
แบบระเบียนโรงแรม
แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลี่ยม
แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยาสูบ
แบบส่งเงินสมทบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกล
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาอุปสมบท
แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร
ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ
ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
แบบฟอร์มจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ยาสูบ
แบบฟอร์มคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมพ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

82

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31