โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๔)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๔)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๔)

การขยายสมัยประชุมและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๔)

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๔)

รายงานการประชุมสภาครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๔)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ชั้น ๔)ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31