กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 158/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 18,600.- บาท     [9 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 159/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 7 จำนวน 1 รายการ วงเงิน 37,030.-บาท     [9 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 157/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) วงเงิน 19,260.- บาท     [8 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 156/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) วงเงิน 19,260.- บาท     [8 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 155/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายละเอียด) จำนวน 40 คิว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา ๒๓,๕๔๐.- บาท     [3 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 154/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาค 2563 จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 100 ชุด (สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 73,000.- บาท     [1 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 153/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาค 2563 งานจัดวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดฯ จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 66,844.- บาท     [1 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 152/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วงเงินทำสัญญา 15,385.- บาท     [30 มิ.ย. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 151/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 63 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 1,800.- บาท     [29 มิ.ย. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 150/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่องซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 39,400.- บาท     [25 มิ.ย. 2563]

Total 1325 Record : 133 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

41

เมื่อวาน

58

เดือนนี้

700

เดือนที่แล้ว

1,965

ปีนี้

11,413

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Jul-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31