โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

ประเภท :    

ประจำปีงบประมาณ : 2565 || 2564 || 2563 || 2562 || 2561


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 72/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ HP รุ่น M 706n จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 35,200.- บาท     [22 พ.ค. 2565]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 75/2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบึงทับหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน – บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 490,403.- บาท     [18 พ.ค. 2565]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 74/2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองคะเชนทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ – ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 494,010.31 บาท     [18 พ.ค. 2565]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 73/2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคอม หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายทุ่ง – บ้านเขานกยูง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 488,033.61 บาท     [18 พ.ค. 2565]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 72/2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก – บ้านสายดินแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 497,500.- บาท     [18 พ.ค. 2565]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 71/2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าพุดซา หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง – บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 493,600.- บาท     [17 พ.ค. 2565]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 70/2565 โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0013 สายบ้านไดโพธิ์-บ้านเนินสว่าง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) วงเงินค่าก่อสร้าง 495,000.- บาท     [17 พ.ค. 2565]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 51/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกหัวลาก ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ยี่ห้อ HINO รุ่น FM2PKLA หมายเลขทะเบียน พจ.81-4380 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 48,060.- บาท     [12 พ.ค. 2565]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 69/2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 1 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จรดเขตบ้านเนินกุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วงเงินค่าก่อสร้าง 495,708.42 บาท     [11 พ.ค. 2565]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 68/2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง – บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 488,846.80 บาท     [11 พ.ค. 2565]

Total 2122 Record : 213 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ] Next>>
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31