ประเภท :        


สัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 004/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) โดรงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 300,000.- บาท     [29 พ.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 140/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานการสอน จำนวน 10 กล้อง (โรงเรียนบางลายพิทยาคม) วงเงินสัญญา 324,500.- บาท     [30 พ.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 118/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จ้างดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 งาน วงเงินสัญญา 2,450.- บาท     [13 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 142/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ วงเงินสัญญา 13,300.- บาท     [31 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 55/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเลียบคลองชลประทาน ซี 40 บ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ 6,1,2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน - บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 5,888,888.- บาท     [11 มิ.ย. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 54/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐08) สายบ้านหนองพระ - บ้านตากแดด ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,478,888.- บาท     [11 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 117/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ภายในโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 115,080.- บาท     [11 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 4 รายการ (กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก) วงเงินสัญญา 1,700.- บาท     [10 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 116/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จ้างอัด ขยายภาพถ่าย จำนวน 300 รูป วงเงินสัญญา 1,500.- บาท     [10 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 115/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.บต - 1925 จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 3,100.- บาท     [10 มิ.ย. 2562]

Total 812 Record : 82 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

368

เมื่อวาน

491

เดือนนี้

10,403

เดือนที่แล้ว

7,492

ปีนี้

74,276

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jun-2019
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30