กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 188/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง วงเงินสัญญา 1,200.- บาท     [17 ก.ย. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 187/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 จ้างอัดรูปภาพดิจิตอล ขนาด 4"X6" จำนวน 320 ภาพ วงเงินสัญญา 1,600.- บาท     [17 ก.ย. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 212/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ซื้อหมึก HP 26 A (CF 226 A) สีดำ (3,100 แผ่น) จำนวน 8 กล่อง วงเงินสัญญา 31,200.- บาท     [17 ก.ย. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 211/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวล์ท 70 แอมป์ หมายเลขทะเบียน พจ.กข - 4342 จำนวน 1 ลูก วงเงินสัญญา 2,950.- บาท     [17 ก.ย. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 186/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 จ้างซ่อมฐานเสาไฟฟ้าประติมากรรม จำนวน 2 ฐาน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     [16 ก.ย. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 95/2563 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0001) สายบ้านดาน-บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 3,422,442.- บาท     [15 ก.ย. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 96/2563 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0022) สายบ้านบางมูลนาก – บ้านวังทอง ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,644,800.- บาท     [15 ก.ย. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 210/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงินทำสัญญา 38,584.20 บาท     [15 ก.ย. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 94/2563 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0034) สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอนบ้านเกาะลาว – คลองโนน ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 5,160,924.- บาท     [14 ก.ย. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 209/2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) เป็นเงิน 63720 บาท     [11 ก.ย. 2563]

Total 1415 Record : 142 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

48

เมื่อวาน

70

เดือนนี้

1,510

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

16,777

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30