กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 36/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ วงเงินทำสัญญา 42,840.- บาท     [15 ม.ค. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 37/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 2,995.- บาท     [15 ม.ค. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 35/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 35 รายการ วงเงินสัญญา 52,793.80 บาท     [14 ม.ค. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 34/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 28,135.- บาท     [13 ม.ค. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 33/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 22,280.- บาท     [13 ม.ค. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 32/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวล์ท 80 แอมป์ จำนวน 2 ลูก วงเงินสัญญา 6,200.- บาท     [13 ม.ค. 2564]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 184/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.บธ - 1371 รหัสพัสดุ 002 53 0020 จำนวน 6 รายการ วงเงินสัญญา 14,550.- บาท     [13 ม.ค. 2564]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 183/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.บต- 1925 จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงินทำสัญญา 11,680.- บาท     [11 ม.ค. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 31/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 4 จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 36,300.- บาท     [8 ม.ค. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 1,350.- บาท     [7 ม.ค. 2564]

Total 1553 Record : 156 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ] Next>>
นายสันติ การภักดี

ปลัดอบจ.พิจิตร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

77

เมื่อวาน

100

เดือนนี้

3,487

เดือนที่แล้ว

8,951

ปีนี้

3,487

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jan-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31