ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 114/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.ตค - 3473 จำนวน 2 รายการ วงเงินสัญญา 7,115.50 บาท     [18 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 113/2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) วงเงินทำสัญญา 41,420.- บาท     [18 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) วงเงินทำสัญญา 1,100.- บาท     [18 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 111/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ วงเงินสัญญา 2,850.- บาท     [17 เม.ย. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 จ้างปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจร ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 498,000.43 บาท     [10 เม.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 89/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 จ้างซ่อมอะไหล่ จอ LED รหัสพัสดุ 444 57 0012 จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 3,210.- บาท     [5 เม.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 88/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 งานจ้างเหมากำจัดของเสียอันตราย ตามโครงการจัดการขยะของเสียอันตรายในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร วงเงินทำสัญญา 77,040.- บาท     [5 เม.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 จ้างประดับตกแต่งโป๊ะเรือที่ใช้ประกอบพิธี ฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 27,000.- บาท     [4 เม.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 86/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 จ้างทำน้ำดื่มฯ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 9,000.- บาท     [4 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 109/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ วงเงิน 18,680.- บาท     [4 เม.ย. 2562]

Total 723 Record : 73 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

611

เมื่อวาน

631

เดือนนี้

10,670

เดือนที่แล้ว

18,637

ปีนี้

55,760

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Apr-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30