กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านทะนง หมู่ที่ 4 ตำบทะนง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,125,096.37 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลองทรายเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,029,748.67 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำคลองบุษบงค์ บ้านวังงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลวังงิ้วใต้ - บ้านวังหินแรง หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,443,208.57 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,506,985.63 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนไผ่ขุย หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม - บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,799,485.40 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปล้อง - บ้านหนองพระ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,463,919.16 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านคลองแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ - บ้านเนินทราย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,047,221.18 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสายคำโห้ หมู่ที่ 1 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 3) ราคากลาง 1,041,607.20 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบึงเฒ่า หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนาราง - บ้านหนองจิกสี หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,111,007.75 บาท     [27 ม.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0011) สายบ้านยางห้าหลุม-บ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 8,738,714.46 บาท     [24 ม.ค. 2563]

Total 140 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

30

เมื่อวาน

48

เดือนนี้

1,514

เดือนที่แล้ว

1,893

ปีนี้

1,514

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Jan-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31