กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านไผ่ร้อยกอ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน - บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 2,017,409.74 บาท     [30 มี.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเนินมะกอก - บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 3) ราคากลาง 2,486,272.84 บาท     [30 มี.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 8 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) ราคากลาง 2,073,186.19 บาท     [30 มี.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านวัดขวาง หมู่ที่ 3 - บ้านท่าโบสถ์ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 9) ราคากลาง 2,205,061.42 บาท     [30 มี.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านวังกรด หมู่ที่ 2 ตำบลวังกรด - บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 2,032,071.70 บาท     [30 มี.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าฉนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร - บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 2,322,462.62 บาท     [30 มี.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลาง ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ราคากลาง 5,213,113.18 บาท     [3 มี.ค. 2563]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเลี่ยงเมืองบางมูลนาก - หมู่ที่ 3 วังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1-0026) ราคากลาง 4,317,292.28 บาท     [21 ก.พ. 2563]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านไผ่เกาะ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1-0054) ราคากลาง 3,907,421.82 บาท     [21 ก.พ. 2563]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังไคร้ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) ราคาลกาง 2,171,269.20 บาท     [21 ก.พ. 2563]

Total 167 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

39

เมื่อวาน

61

เดือนนี้

494

เดือนที่แล้ว

1,594

ปีนี้

5,692

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Apr-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30