กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


เปิดเผยราคากลาง จัดหาผู้มีความชำนาญในการดูแลสวน บำรุงรักษาต้นไม้ และบริเวณใกล้เคียง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 ราคากลาง 716,791.90 บาท     [16 ต.ค. 2562]

เปิดราคากลางซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับนำมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 2000 ชุด     [4 ก.ย. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองคะชี หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล - บ้านคลองข่อย หมู่ที่ ๕ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ราคาลกาง 1,887,432.76 บาท     [14 ส.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองคูณ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 894,987.80 บาท     [9 ส.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ซ่อมปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านท่าควาย ม.4 ต.คลองคูณ - บ้านวังหว้า ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ราคากลาง 953,261.06 บาท     [20 มิ.ย. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างศาลาลอยน้ำภายในบึงทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 790,212.66 บาท     [30 พ.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างศาลาลอยน้ำหน้าวัดคลองคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคุณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 790,212.66 บาท     [30 พ.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาลอยน้ำภายในบึงทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 790,212.66 บาท     [10 พ.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาลอยน้ำหน้าวัดคลองคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 790,212.66 บาท     [10 พ.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0032) สายบ้านคลองตางาว - บ้านทับทิม ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 4,464,983.24 บาท     [5 เม.ย. 2562]

Total 115 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

64

เมื่อวาน

59

เดือนนี้

993

เดือนที่แล้ว

1,904

ปีนี้

110,976

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Oct-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31