ประเภท :        


เปิดเผยราคกลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1 - 0007) สายบ้านทับไทร - บ้านบุ่งมะกรูด ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 3,407,269.20 บาท     [13 ก.พ. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0019) สายบ้านท่าปอ - บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 7,075,623.25 บาท     [5 ก.พ. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินพวง หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ - บ้านเขาพนมพา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) ราคากลาง 1,243,721.74 บาท     [1 ก.พ. 2562]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่รอบ - บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,233,059.32 บาท     [1 ก.พ. 2562]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสำโรง - บ้านห้วยเรียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) ราคากลาง 1,215,284.66 บาท     [1 ก.พ. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลป่ามะคาบ - บ้านท่าฬ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 517,828.37 บาท     [29 ม.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนไผ่ขุย หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก - บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 1,139,757.76 บาท     [25 ม.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง - บ้านเนินสมอ หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 3) ราคากลาง 1,172,306.79 บาท     [25 ม.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านวัดขวาง หมู่ที่ 3 - บ้านท่าโบสถ์ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 8) ราคากลาง 1,183,059.08 บาท     [24 ม.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าปอ-บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1-0019)(ตอนที่ 3) ราคากลาง 1,412,997.85 บาท     [24 ม.ค. 2562]

Total 124 Record : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

446

เมื่อวาน

436

เดือนนี้

8,115

เดือนที่แล้ว

12,874

ปีนี้

20,989

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Feb-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28