กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยเขน - บ้านไดโสน ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1 - 0025) ราคากลาง 4,365,309.76 บาท     [2 ธ.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองสะแก - บ้านทุ่งประพาส ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1-0014) ราคากลาง 5,327,773.70 บาท     [2 ธ.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองแก - บ้านคลองขุด ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1 - 0021) ราคากลาง 5,992,925.66 บาท     [28 พ.ย. 2562]

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๔ - บ้านหนองไผ่ ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ๑-๐๐๐๓) ราคากลาง 8,505,240.12 บาท     [28 พ.ย. 2562]

เปิดเผยราคากลาง จัดหาผู้มีความชำนาญในการดูแลสวน บำรุงรักษาต้นไม้ และบริเวณใกล้เคียง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 ราคากลาง 716,791.90 บาท     [16 ต.ค. 2562]

เปิดราคากลางซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับนำมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 2000 ชุด     [4 ก.ย. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองคะชี หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล - บ้านคลองข่อย หมู่ที่ ๕ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ราคาลกาง 1,887,432.76 บาท     [14 ส.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองคูณ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 894,987.80 บาท     [9 ส.ค. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ซ่อมปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านท่าควาย ม.4 ต.คลองคูณ - บ้านวังหว้า ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ราคากลาง 953,261.06 บาท     [20 มิ.ย. 2562]

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างศาลาลอยน้ำภายในบึงทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ราคากลาง 790,212.66 บาท     [30 พ.ค. 2562]

Total 119 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

37

เมื่อวาน

68

เดือนนี้

506

เดือนที่แล้ว

1,718

ปีนี้

114,113

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Dec-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31