ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :        


ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เลขที่ 1095/2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561     [13 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1076/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561     [3 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เลขที่ 1093/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561     [12 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1086/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561     [7 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ฯ (ชุดเครื่องนอนพักแรม) โครงการอบรมค่ายเยาวชน สานฝัน ปันน้ำใจ ก้าวไกล ด้วยคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1085/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561     [7 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการฯ สานฝัน ปันน้ำใจ ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1084/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561     [7 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ฯ (เต็นท์กระโจมสี่เหลี่ยมปิรามิด,โต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว,พัดลมไอน้ำ) (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1083/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561     [7 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1082/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561     [7 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการอบรมค่ายเยาวชน สานฝัน ปันน้ำใจ ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1081/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561     [7 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล พจ.ตค - 3473 และ พจ.ตค - 3475 จำนวน 31 รายการ เลขที่ 1090/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561     [7 ธ.ค. 2561]

Total 640 Record : 64 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

502

เมื่อวาน

493

เดือนนี้

5,778

เดือนที่แล้ว

13,780

ปีนี้

103,551

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Dec-2018
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31