กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) (กองการศึกษาฯ)เลขที่ 0079/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563)     [29 ม.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) เลขที่ 073/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563     [28 ม.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกสีดำ) จำนวน 1 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) เลขที่ 075/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563     [28 ม.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) เลขที่ 072/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563     [28 ม.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 74/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563     [28 ม.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 077/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563     [28 ม.ค. 2563]

ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ1-0042 สายหน้าวัดบึงสีไฟ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เลขที่ 76/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563     [28 ม.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 069 /2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563     [27 ม.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.ตค - 3473 , พจ.ตค - 618 , พจ.บท - 9087 และพจ.81 - 7029 จำนวน 61 รายการ เลขที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563     [27 ม.ค. 2563]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562     [27 ม.ค. 2563]

Total 1252 Record : 126 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

30

เมื่อวาน

48

เดือนนี้

1,514

เดือนที่แล้ว

1,893

ปีนี้

1,514

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Jan-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31