กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านท่าฉนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร - บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding 36/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563     [7 เม.ย. 2563]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านไผ่ร้อยกอ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน - บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding 35/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563     [7 เม.ย. 2563]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 8 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding 34/2563 ลงวันที่ 7 เมษ     [7 เม.ย. 2563]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านวังกรด หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกรด - บ้านวังตะกู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding 33/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563     [7 เม.ย. 2563]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านวัดขวาง หมู่ที่ ๓ - บ้านท่าโบสถ์ หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding 32/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563     [7 เม.ย. 2563]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลเนินมะกอก - บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding 31/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563     [7 เม.ย. 2563]

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - bidding 5/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563     [13 มี.ค. 2563]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหวาย บ้านวังหมาเน่า หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลบางคลาน - บ้านหนองลี หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ 2) เลขที่ e - bidding 30/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563     [28 ก.พ. 2563]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงชะพลู หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์ - บ้านปากทาง หมู่ที่ 2 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) เลขที่ e - bidding 29/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563     [28 ก.พ. 2563]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังไคร้ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) เลขที่ e - bidding 28/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563     [27 ก.พ. 2563]

Total 244 Record : 25 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

37

เมื่อวาน

61

เดือนนี้

494

เดือนที่แล้ว

1,594

ปีนี้

5,692

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Apr-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30