ประเภท :        


ประกาศองค์การบริการส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 0096/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคากล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )e-bidding) เลขที่ 58/2561     [15 ก.พ. 2562]

ประกาศองค์การบริการส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 0079/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด     [11 ก.พ. 2562]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0019) สายบ้านท่าปอ - บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562     [12 ก.พ. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินพวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ - บ้านเขาพนมพา หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพัน     [11 ก.พ. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่รอบ - บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เลขที่ e - bidding 16/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562     [11 ก.พ. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสำโรง - บ้านห้วยเรียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) เลขที่ e - bidding 15/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562     [11 ก.พ. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านบึงช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าหลวง - บ้านเนินสมอ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ ๓) เลขที่ e-bidding ๑๒/๒๕๖๒     [5 ก.พ. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHATIC CONRETE สายบ้านท่าปอ - บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ๑-๐๐๑๙) (ตอนที่ ๓) เลขที่ e-bidding ๑๑/๒๕๖๒     [5 ก.พ. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ขุย หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก - บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เลขที่ e - bidding 13/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562     [5 ก.พ. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดขวาง หมู่ที่ 3 - บ้านท่าโบสถ์ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 8) เลขที่ e - bidding 10/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562     [5 ก.พ. 2562]

Total 158 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

446

เมื่อวาน

436

เดือนนี้

8,115

เดือนที่แล้ว

12,874

ปีนี้

20,989

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Feb-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28