ประเภท :        


ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0032) สายบ้านคลองตางาว - บ้านทับทิม ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0031) สายบ้านท่าเสา - บ้านยางพะเนียด ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเลียบคลองชลประทาน ซี 40 บ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ 6,1,2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน - บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0008) สายบ้านหนองพระ - บ้านตากแดด ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0029) สายบ้านท่าแตะ - บ้านท่าตาเสือ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าควาย หมู่ที่ 4 ตำบลคลองคูณ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เลขที่ e - bidding 36/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำคลองหนองแขม บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไ่ผ่ อำเภอบางมูลนาก - บ้านหนองคล้อ หมู่ที่ 3 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านวังหูทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร - บ้านท่าปอเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เลขที่ e - bidding 34/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำคลอง บ้านห้วยเรียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังกรด - บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เลขที่ e - bidding 33/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     [19 เม.ย. 2562]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร -จรดเขตบ้านหนองรก ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ตอนที่ 2) เลขที่ e - bidding 32/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562     [18 เม.ย. 2562]

Total 166 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

600

เมื่อวาน

631

เดือนนี้

10,670

เดือนที่แล้ว

18,637

ปีนี้

55,760

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Apr-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30