กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่ 0556/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563     [2 ก.ย. 2563]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่ 521/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563     [25 ส.ค. 2563]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่ 497/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563     [13 ส.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 171/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) วงเงินทำสัญญา 1,920.- บาท     [5 ส.ค. 2563]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษาฯ) เลขที่ 324/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563     [5 พ.ค. 2563]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษาฯ ) เลขที่ 311/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563     [24 เม.ย. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับการรณรงค์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) เลขที่ 0177/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563     [5 มี.ค. 2563]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     [9 ม.ค. 2563]

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่ 866/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562     [24 ธ.ค. 2562]

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 755/2562 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562     [11 พ.ย. 2562]

Total 101 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

45

เมื่อวาน

70

เดือนนี้

1,510

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

16,777

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30