โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายปัญจะ ยาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข


นายยุทธพงศ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

นายยุทธพงศ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นายปัญจะ ยาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นางสาวณัฐนิชา ชัยโย
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค


นางสาวเบญจวรรณ ผึ้งม่วง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31