โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายบุญเลิศ สอนเพ็ง
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการสาธารณสุข

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข


นายยุทธพงศ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

นายยุทธพงศ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นายอำนาจ กล่อมจิตต์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค


นางสาวเบญจวรรณ ผึ้งม่วง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

93

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

6,606

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

48,542

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30