โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายมงคล เฮียงก่อ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวปาณีสรา วังขัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าง

นางสาวจิรสร อินทสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก./ชก.

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม


นายประสิทธิ์ ล้วนโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นายประสิทธิ์ ล้วนโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนภา พึ่งสลุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง
นิติกร ปก./ชก.

นายพีพงษ์ แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31