โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายประจวบ ชูจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลายพิทยาคม


ว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลายพิทยาคม

ครู คศ.3


นายวิโรจน์ นาคอ้น


นายเพิ่มยศ บำรุงศรี


นางทัชยา อุดมรักษ์


นางสาวไพรินทร์ มีทอง


นางสาวจิราวรรณ จันทวงษ์


นางสาวจรีพรรณ ศรีม้า


นายชาญธิษย์ คำโสภา


นายนพชัย เก่าบ้านใหม่


นางอารีรัตน์ โพธิ์คำ


นางสมพร กองบุญมา


นายฉัตรชัย สิงห์สถิตย์


นางธนาภา ทองดี


ว่าง


ว่าง


ว่าง


ว่าง


ครู คศ.2


นางสาวสุนิตย์ตรา เชตุใจ


นายเอกสิทธิ์ ทับทอง


นางธฤตชญ โภคศิริโชติ


ครู คศ.1


นายเพิ่มยศ บำรุงศรี


นายณัฐภูมิ พระฉาย


ครูผู้ช่วย


นางสาวชลิตา ตะกรุดเงิน

ว่าง

ว่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31