เชิญชวนร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของยุวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน ระยะเวลา 7 วัน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เยาวชนที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ กรอรใบสมัคร/แนบเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน) ส่งที่ สำนักงานจังหวัด ในจังหวัดที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่ "หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ติดตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ WWW.parliament.go.th/dyouth/

สำนักงานจังหวัดของแต่ละจังหวัด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ : 7 ม.ค. 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

350

เมื่อวาน

491

เดือนนี้

10,403

เดือนที่แล้ว

7,492

ปีนี้

74,276

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jun-2019
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30