กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกวงสายฟ้า (Blue - ringed octopus)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจากว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์ฯ ว่าพบหมึกสายที่คาดว่า "หมึกสายวงฟ้า (Blue - ringed octopus)" ขายปะปนอยู่กับหมึกสายวงอื่นๆ เนื่องจากหมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรง เป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ พิษของหมึกสายวงฟ้าไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลา ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายวงฟ้า คือ มีวงสีฟ้า หรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆ ทั่วไป และหากมีการพบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๑๓๓๓ หรือสายด่วน Green Call ๑๓๑๐
 
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จึงขอให้ประชาชนทุกท่านรับทราบข้อมูล และแจ้งเตือนทุกท่านให้สังเกตุลักษณะของหมึกชนิดต่างๆ ก่อนที่จะซื้อบริโภค ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อหนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

 รูปภาพประกอบ
   
วันที่ : 14 ม.ค. 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

75

เมื่อวาน

108

เดือนนี้

841

เดือนที่แล้ว

4,031

ปีนี้

11,473

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Mar-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31