กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำพิจิตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โดยกองแผนและงบประมาณ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำพิจิตรแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ให้ความรู้ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสามารถลดปริมาณการปล่อยของเสีย อาทิ น้ำเสีย ขยะ สิ่งปฎิกูลลงสู่แม่น้ำพิจิตร โดยการสร้างจิตสำนึกและการบังคับใช้กฎหมาย โดยกำหนดการจัดฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุม CK Convention Hall อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร


วันที่ : 13 ก.ย. 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

39

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30