โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางมัทนา ทองกลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวดารารัตน์ กินกีฬา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน


นายมนัส วิชิต
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวพัชรพร จูทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเสาวนีย์ ไพบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล


นายณรงค์ ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวพชรวัลคุ์ รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอำนาจ กล่อมจิตต์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31