กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


นายสมเดช ทองทุม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ว่าง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

น.ส.นภัสสร วงศ์วิเชียร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

น.ส.สุพิชชา ผลลิ้มสุขสันติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ณิทชานันท์ ดีมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายอตินพ กมลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายธนาธิป สอนเขียว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสำราญ คำพะไม
นายช่างโยธาอาวุโส

ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

น.ส.ณัฎฐกันย์ มาพันธุ์สุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายเครื่องจักรกล


นายดิลก ยินดีชาติ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอุทิศ เมิกสว่าง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ว่าง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายประพันธ์พงษ์ เหล็กสิงค์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายธีระเดช สังวรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายนิคม ชนะภัย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางวันนา มัชฌิมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม


นายบุญเทียม กองทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยกับและสิ่งแวดล้อม

นายบุญครอง ขิมมากทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

68

เมื่อวาน

100

เดือนนี้

3,487

เดือนที่แล้ว

8,951

ปีนี้

3,487

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jan-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31