โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายเครื่องจักรกล


นายบุญเทียม กองทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ว่าง
วิศวกรเครื่องกล ปก./ชก.

นายอุทิศ เมิกสว่าง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ว่าง
นายช่างเครื่องกล ปง./ชง.

นายประพันธ์พงษ์ เหล็กสิงค์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายธีระเดช สังวรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายนิคม ชนะภัย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางวันนา มัชฌิมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


นายสมเดช ทองทุม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ว่าง
วิศวกรโยธา ปก./ชก.

ว่าง
สถาปนิก ปก./ชก.

ว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.

นางสาวนภัสสร วงศ์วิเชียร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

น.ส.สุพิชชา ผลลิ้มสุขสันติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ​งาน

ว่าง
นายช่างสำรวจ ปง./ชง.

นางสาวณิชานันท์ ดีมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายอตินพ กมลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายธนาธิป สอนเขียว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสำราญ คำพะไม
นายช่างโยธาอาวุโส

ว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.

นางสาวณัฎฐกันย์ มาพันธุ์สุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

89

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

6,606

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

48,542

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30