โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นางมณีรัตน์ ชีวะไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวภัทรานิษฐ์ เมฆสัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอาภัสรา สุขนิยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางปิยวดี เพ็ชรอำไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุชาดา น้อยพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

นาวสาวอังคณา หว่างแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาวสาวขนิษฐา ตุ่มแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี


นางระเบียบ เพ็ญต่าย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นาวสาวกิ่งดาว ผึ้งม่วง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอโนมา กาลธิยานันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

นางกมลพร เคียนยี่คิ้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายธวัชชัย แสงสว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

นาวสาวกิตติกา คุ้มภัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวอารีรัตน์ แจ่มจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัญญุมา พงษ์พิทักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสายฝน วุติพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจินตนา​ เม่นสุวรรณ์​
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31