กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


นางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


น.ส.พจมาน จิตร์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเดือนแรม ศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางไหมพรม บุญเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิพัฒน์ สุริยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

น.ส.ปาณิสรา วังขัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.มาลี อินทะกะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.จิรสร อินทสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนภา พึ่งสลุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนายุทธ ปริศนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์


นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

พ.ท.อ.มนตรี อุ่นภู
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นายกิตติวินท์ ตาแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

น.ส.กนกพร สะติรัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


น.ส.นฤมล คุ้มเกตุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

น.ส.วัญเพ็ญ หยัดน้ำ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นายอำนาจ กล่อมจิตต์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

น.ส.ดวงพร ศรีดงพลับ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

น.ส.ธนพร หมั่นมุ่งกิจ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

41

เมื่อวาน

58

เดือนนี้

700

เดือนที่แล้ว

1,965

ปีนี้

11,413

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Jul-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31