โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายวัชระ สอาด
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายอำนวยการ


นาวสาวพจมาน จิตร์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก


นาวสาวดวงพร ศรีดงพลับ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ


นางไหมพรม บุญเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายนิติการ


นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

สิบเอกศิริวิบูลย์ บุญศิลป์
นิติกรปฏิบัติการ


พันจ่าอากาศโทมนตรี อุ่นภู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวอรุณโรจน์ ศรีแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกนกพร สะติรัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมศักดิ์ ชูจิตร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบุญครอง ขิมมากทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางสาววันเพ็ญ​ หยัดน้ำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางสาววันเพ็ญ​ หยัดน้ำ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ ปก/ชก

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31