โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายอำนวยการ


น.ส.พจมาน จิตร์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก


น.ส.ดวงพร ศรีดงพลับ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ


นางไหมพรม บุญเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิพัฒน์ สุริยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ฝ่ายนิติการ


นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

สิบเอกศิริวิบูลย์ บุญศิลป์
นิติกรปฏิบัติการ


พันจ่าอากาศโทมนตรี อุ่นภู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวอรุณโรจน์ ศรีแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกนกพร สะติรัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมศักดิ์ ชูจิตร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบุญครอง ขิมมากทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางสาววันเพ็ญ​ หยัดน้ำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางสาววันเพ็ญ​ หยัดน้ำ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ ปก/ชก

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

94

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

6,606

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

48,542

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30