โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายเจน ตาลเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา


นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

นาวสาวเพ็ญนภา ปานทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายจตุพล ดินไทย
นักสันทนาการชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเพ็ญประภา จำลอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจตุพล ดินไทย
นักสันทนาการชำนาญการ

นาวสาวรุ่งไพลิน เนาเหนียว
นักสันทนาการปฏิบัติการ

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.

นายสำเริง อินทระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31