โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ


นางสุพรรณี แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวสุพรรณา ธิตะจารี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางไพศรี ง่วนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกุลนันทน์ ทองปรอน
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

นาวสาวจีระนันท์ จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวสุพรรณา ธิตะจารี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุวรรณรัต มณีโชติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอัจจิมา ปาละธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

นาวสาวกัญญารัตน์ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปง./ชง.ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31