กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


นางฉลอง สิงหะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ


นางสุพรรณี แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

น.ส.สุพรรณา ธิตะจารี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางไพศรี ง่วนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.จีระนันท์ จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกุลนันทน์ ทองปรอน
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน


นางสุพรรณี แก้วมณี
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน

นางสุวรรณรัต มณีโชติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

น.ส.กัญญารัตน์ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอัจจิมา ปาละธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

39

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30