กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร


นายสุขเสริม ไพบูลย์ศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (1)


นางพรรณทิพา ภูวะปัจฉิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (2)


นายมนัส บุญปู่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

นายเฉลิมชัย ศรีสุเทพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

นายกำยุทธ อารีรักษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร


ร.ต.ต.พิทยา จันทร์เกตุ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

นายธนพล สุขสวคนธ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

29

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30