กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


       งบแสดงฐานะการเงิน อบจ. ปีงบประมาณ 2559
       งบแสดงฐานะการเงิน ปี59 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก อบจ.
       งบแสดงผลการดำเนินงาน อบจ. ปีงบประมาณ 2559
       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2559 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก อบจ
       งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ปีงบประมาณ 2559 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก อบจ
       งบแสดงฐานะการเงิน ของ อบจ.พิจิตร ปี 60
       งบแสดงฐานะทางการเงิน กิจการขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก ปี 60
       งบแสดงผลการดำเนินงาน กิจการขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก ปี 60
       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ของ อบจ.พิจิตร ปี 60
       งบทดลอง อบจ.พิจิตร 2561
       งบแสดงฐานะการเงิน อบจ.พิจิตร 2561
       งบแสดงฐานะทางการเงิน กิจการขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก ปี 2561
       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ของ อบจ.พิจิตร ปี 2561
       งบแสดงผลการดำเนินงาน กิจการขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก 2561
       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ของ อบจ.พิจิตร ปี 2561
       งบทดลองหลังปิดบัญชี ของ อบจ.พิจิตร ปีงบประมาณ 2562
       งบทดลองหลังปิดบัญชี ของกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก ปีงบประมาณ 2562
       งบแสดงฐานะการเงิน ของ อบจ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       งบแสดงฐานะการเงินของกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       งบแสดงผลการดำเนินงาน ของ อบจ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
       งบแสดงผลการดำเนินงาน ของกิจการขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

49

เมื่อวาน

70

เดือนนี้

1,510

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

16,777

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30