กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


รวงข้าว
          หมายความถึง ความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ เพราะเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน จึงมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกข้าวและเกษตรกรรมทุกชนิด ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

 

ห้าห่วง
          หมายความถึง ความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความร่วมมือในการพัฒนากับทุกภาคส่วนตามอำนาจหน้าที่ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

64

เมื่อวาน

59

เดือนนี้

993

เดือนที่แล้ว

1,904

ปีนี้

110,976

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Oct-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31