โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564
[สำนักปลัดฯ]
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
[สำนักปลัดฯ]
3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564
[สำนักปลัดฯ]
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบจ.พิจิตร ประจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
5 หนังสือแจ้งผลคะแนน LPA ประจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
6 คำสั่งจังหวัดพิจิตรเรื่องแต่งตั้งกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
7 รายงานการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินฯ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร ปนะจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31