โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564
[สำนักปลัดฯ]
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
[สำนักปลัดฯ]
3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564
[สำนักปลัดฯ]
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบจ.พิจิตร ประจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
5 หนังสือแจ้งผลคะแนน LPA ประจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
6 คำสั่งจังหวัดพิจิตรเรื่องแต่งตั้งกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
7 รายงานการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินฯ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร ปนะจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

94

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

6,606

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

48,542

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30