กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สารบัญแผน 61-65
แผน61-65 ส่วนที่ 1
แผน61-65 ส่วนที่ 2
แผน61-65 ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ผ01
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.1)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 (2.1 และ 2.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่วนที่ 3 แบบ ผ02.1
ส่วนที่ 3 แบบ ผ03
แผน61-65 ส่วนที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

48

เมื่อวาน

70

เดือนนี้

1,510

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

16,777

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30