กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สารบัญแผน 61-65
แผน61-65 ส่วนที่ 1
แผน61-65 ส่วนที่ 2
แผน61-65 ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ผ01
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.1)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 (2.1 และ 2.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่วนที่ 3 แบบ ผ02.1
ส่วนที่ 3 แบบ ผ03
แผน61-65 ส่วนที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓นายสันติ การภักดี

ปลัดอบจ.พิจิตร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

80

เมื่อวาน

100

เดือนนี้

3,487

เดือนที่แล้ว

8,951

ปีนี้

3,487

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jan-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31