โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5 / 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อบจ.พิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2566-2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 ของ อบจ.พิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2565)ของ อบจ.พิจิตร

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ครั้งที่2/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ของ อบจ.พิจิตร

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 3/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

84

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31