ผู้สูงอายุสัญจร เขาทราย+ห้วยพุก


วันที่ (24 พ.ค. 62)  นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  พร้อมด้วยนางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์ และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ลงพื้นที่พบปะและร        อ่านเพิ่มเติ่ม


กิจกรรมวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร รวมศูนย์วัดขวาง+โพธิ์ไทรงาม


วันที่ (2 พ.ค. 62)  นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  พร้อมคณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ “วิทยาลัยผู้สูง        อ่านเพิ่มเติ่ม


กิจกรรมเวทีสัญจรวิทยาลัยผู้สูงอายุ หนองปลาไหลพบปะนักศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบลหนองปล้อง


วันที่ (13 ก.พ.62)  นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายมนัส  บุญปู่ เลขานุการ อบจ.พิจิตร นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.พิจ        อ่านเพิ่มเติ่มประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เลขที่ 0456/2562 ลงวันที่่ 19 กรกฎาคม 2562

  [19 ก.ค. 2562]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ที่ใช้อยู่ประจำกองการศึกษาฯ เลขที่ 0454/2562 ลงวันที่่ 19 กรกฎาคม 2562

  [19 ก.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 170/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ วงเงินทำสัญญา 3,570.- บาท

  [19 ก.ค. 2562]

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) กองช่าง เลขที่ 446/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

  [18 ก.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 129-148/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 งานจ้างแรงงานปลูกต้นไม้ดูแลรดน้ำต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน วงเงินทำสัญญาจ้างทั้งสิ้น 93,000.- บาท

  [15 ก.ค. 2562]

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทาแบบประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดตัวชี้วัด สิทธิสวัสดิการ การพัฒนาตนเองของพนักงาน ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร


ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม “การจัดทาโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (รูปแบบใหม่) ให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลิอกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

521

เมื่อวาน

561

เดือนนี้

11,132

เดือนที่แล้ว

18,714

ปีนี้

93,719

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jul-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31