กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา


วันนี้ เวลา 9.30 น. นายบุญเลิศ สอนเพ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ไ        อ่านเพิ่มเติ่ม


โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (วังทรายพูน)


วันนี้ เวลา 9.00 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิ        อ่านเพิ่มเติ่ม


โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


วันนี้ เวลา 9.30 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพ        อ่านเพิ่มเติ่มประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษา) เลขที่ 427/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

  [10 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 158/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 18,600.- บาท

  [9 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 159/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 7 จำนวน 1 รายการ วงเงิน 37,030.-บาท

  [9 ก.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 423/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

  [9 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 157/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) วงเงิน 19,260.- บาท

  [8 ก.ค. 2563]


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

41

เมื่อวาน

58

เดือนนี้

700

เดือนที่แล้ว

1,965

ปีนี้

11,413

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Jul-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31