ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก


วันที่ 12 ธันวาคม 2561  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก งานขุดลอกระยะทาง 4,700 ม. โดยกอง        อ่านเพิ่มเติ่ม


ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมให้บริการรับชำระภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2561


       อ่านเพิ่มเติ่ม

กิจกรรมการดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลลำประดา


วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายกชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสั        อ่านเพิ่มเติ่มประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เลขที่ 1095/2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561

  [13 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1076/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

  [3 ธ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 3,886.- บาท

  [12 ธ.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เลขที่ 1093/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

  [12 ธ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 31/2562 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมค่ายเยาวชน "สานฝัน ปันน้ำใจ ก้าวไกลด้วยคุณธรรม" จำนวน 150 ใบ วงเงิน 44,250 บาท

  [11 ธ.ค. 2561]


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

502

เมื่อวาน

493

เดือนนี้

5,778

เดือนที่แล้ว

13,780

ปีนี้

103,551

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Dec-2018
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31