แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส


วิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสฯ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่ลุยฆ่าโควิด-๑๙


พันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นำอุปกรณ์พร้อมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแ        อ่านเพิ่มเติ่ม


ฉีดพ่นยากำจัดโควิด-๑๙​ ใน​ อบจ.พิจิตร​


พันตำรวจเอก​ กฤษฎา​ ภัทร​ประสิทธิ์​ นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ มอบหมาย​ให้​เจ้า​หน้าที่​ฝ่าย​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ นำอุปกรณ์​พร้อมผส        อ่านเพิ่มเติ่ม

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร


พันตำรวจเอก​        อ่านเพิ่มเติ่มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2654

  [16 เม.ย. 2564]

บันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล สัญญาเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 วงเงินทำสัญญา 3,600 บาท

  [1 เม.ย. 2564]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล IVR.Ango DVR AN - ๐๘S ขนาด ๘CH จำนวน ๑ เครื่อง ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

  [1 เม.ย. 2564]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 207/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 148,000 บาท

  [7 เม.ย. 2564]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 208/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์ปก พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2564 วงเงินทำสัญญา 6,690.- บาท

  [7 เม.ย. 2564]


พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

104

เมื่อวาน

116

เดือนนี้

2,197

เดือนที่แล้ว

4,739

ปีนี้

17,568

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Apr-2021
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30