กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ร้อยตำรวจตรีพิทยา จันทร์เกตุ นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายพานดอกไม้ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2        อ่านเพิ่มเติ่ม

ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


ร้อยตำรวจตรีพิทยา จันทร์เกตุ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายพานดอกไม้ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน        อ่านเพิ่มเติ่ม

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสันติ การภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร กิจกรรมเด        อ่านเพิ่มเติ่ม


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 88/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (กองแผนและงบประมาณ) วงเงินทำสัญญา 29,920.- บาท

  [28 ก.พ. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 64/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (กองแผนและงบประมาณ) วงเงินทำสัญญา 12,480.- บาท

  [28 ก.พ. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 87/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต (นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5 ลิตร) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (กองแผนและงบประมาณ) วงเงินทำสัญญา 13,200.- บาท

  [28 ก.พ. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 86/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (กองแผนและงบประมาณ) วงเงินทำสัญญา 112,200.- บาท

  [28 ก.พ. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 158/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  [28 ก.พ. 2563]ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

41

เมื่อวาน

58

เดือนนี้

1,856

เดือนที่แล้ว

1,704

ปีนี้

3,560

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Feb-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29