แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)

นายกอบจ.เชิญชวนฉีดวัคซีน


อ่านเพิ่มเติ่ม

ชาวพิจิตร ร่วมใจต้านภัยโควิด-๑๙


วันนี้ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) พันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิศ วิริยะอารีธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร , นายปุณยวัจน์ เหล        อ่านเพิ่มเติ่ม

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยจิตใจ


พันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร , นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายกองค์การบริหารส่ว        อ่านเพิ่มเติ่มสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 33/2564 โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0025 สายบ้านห้วยเขน – บ้านไดโสน ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) วงเงินค่าก่อสร้าง 492,089.86 บาท

  [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 32/2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเกตุมงคลชุมชนหัวดาน เทศบาลเมืองตะพานหิน – บ้านหัวดาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 498,090.82 บาท

  [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 31/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคะเชนทร์ – บ้านวังทองดี หมู่ที่ 7 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 257,664.74 บาท

  [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 30/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก – บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 487,000.- บาท

  [14 พ.ค. 2564]

สัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ 29/2564 โครงการถนนปลอดภัย สายทาง พจ.ถ1-0032 สายบ้านคลองตางาว – บ้านทับทิม ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ติดตั้งใหม่) วงเงินค่าก่อสร้าง 492,089.86 บาท

  [14 พ.ค. 2564]


พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

32

เมื่อวาน

97

เดือนนี้

1,982

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,206

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31