กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เกณฑ์การรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562
บัญชีการฝึกอบรมบุคลากรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ผลการอมรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 6
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

66

เมื่อวาน

100

เดือนนี้

3,487

เดือนที่แล้ว

8,951

ปีนี้

3,487

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jan-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31