สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4-2560
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11-2560
สัญญาจ้าง เลขที่ 12-2560
สัญญาจ้าง เลขที่ 34-2560
สัญญาจ้าง เลขที่ 53-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 4-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 11-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 13-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 21-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 28-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 29-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 30-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 31-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 32-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 33-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 35-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 36-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 37-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 41-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 42-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 43-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 44-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 45-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 46-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 47-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 48-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 49-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 50-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 51-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 52-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 54-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 55-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 56-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 57-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 58-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 60-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 61-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 22-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 23-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 24-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 25-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 26-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 27-2560


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

506

เมื่อวาน

561

เดือนนี้

11,132

เดือนที่แล้ว

18,714

ปีนี้

93,719

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jul-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31