โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ E-Mail
1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 08-1890-9599 -
2 นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 08-1680-9987 -
3 นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 08-0452-4555 -
4 พ.ต.อ. ชูศักดิ์ คานทองดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 08-9961-5898 -
5 นางณริยา บุญเสรฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 09-9969-6282 -
6 น.ส.นวลจันทร์ เรืองยะกลับ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 08-1041-3942 -
7 พลโทสุพจน์ บูรจารี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 09-1659-1599 -


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

189

เดือนนี้

4,171

เดือนที่แล้ว

5,225

ปีนี้

27,078

ปีที่แล้ว

68,628

ปฎิทิน

May-2022
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31