โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ E-Mail
1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 080-3541142 -
2 นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 081-6809987 -
3 นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 089-7026664 -
4 นายชูศักดิ์ คานทองดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 056-611324 ต่อ 312 -
5 นางณริยา บุญเสรฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 080-4524555 -
6 นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 080-4524555 -
7 พลโทสุพจน์ บูรจารี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 056-611324 ต่อ 312 -
8 นายศุภกิจ กัยกิจ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 056-611324 ต่อ 312 -


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

93

เมื่อวาน

173

เดือนนี้

6,606

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

48,542

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30