แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส


วิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสฯ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งาน​นมัสการ​หลวงพ่อ​เพชร​และ​สมโภช​เมือง​พิจิตร​ ๖๔

              พันตำรวจเอก​ กฤษฎา​ ภัทร​ประสิทธิ์​ นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ มอบหมายให้นายบุญเลิศ​ สอนเพ็ง​ รองปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ พร้อมด้วยนายเจน​ ตาล​เลี้ยง​ ผู้​อำนวย​การ​กอง​การศึกษา​  ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​  สมาชิกสภา​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ และข้าราชการ​ ร่วมพิธีถวายพานบัวพุทธบูชา​ งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมือง​พิจิตร​ ประจำปี​ ๒๕๖๔​ ณ​ อุโบสถ​ วัดท่าหลวง(พระอารามหลวง)​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​พิจิตร​ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพิจิตร กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น


                   
                   

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

98

เมื่อวาน

116

เดือนนี้

2,197

เดือนที่แล้ว

4,739

ปีนี้

17,568

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Apr-2021
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30