แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส


วิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสฯ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรม​ “วิ่ง​ ปัน​ รัก"
พันตำรวจเอก​ กฤษฎา​ ภัทร​ประสิทธิ์​ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ พร้อมด้วย​ นายพิศ วิริยะอารีธรรม​ ประธานสภาองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ ​, นายปุณ​ย​วัจน์​ เหลือง​วิจิตร​ รองนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ , นายสุบิน​ ศรีบุศกร​ รองนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ และสมาชิก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ ร่วมงาน​ “วิ่งปันรัก... RUN​ FOR​ LOVE​" เมื่อวันที่​ ๒​ เมษายน​ ๒๕๖๔​ ณ​ สนามกีฬา​จังหวัด​พิจิตร​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​พิจิตร​ ที่สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​ จัดขึ้น​ โดยมีนายรังสรรค์​ ตันเจริญ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​พิจิตร​ เป็น​ประธาน​ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนหันมาออกกำ​ลัง​กาย​ สร้างสุข​ภาพ​ที่ดีให้กับร่างกาย​ และเป็นการระดมทุนหารายได้เพื่อสมทบกิจการของชมรมแม่บ้านสาธารณ​สุขสาขาจังหวัดพิจิตร​ในการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณ​กุศล​ให้กับประชาชนในจังหวัด​พิจิตร​ ในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากสมาชิกสภา​ผู้​แทน​ราษฎร​ทั้ง​ ๓​ เขต​ ส่วนราชการ​ และประชาชนชาวพิจิตรร่วมงานจำนวนมาก

              

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

97

เมื่อวาน

116

เดือนนี้

2,197

เดือนที่แล้ว

4,739

ปีนี้

17,568

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Apr-2021
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30