กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมโปร่งใส

พันตำรวจเอกกฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพิจิตร มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ชั้น ๔ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


                   
         

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

72

เมื่อวาน

108

เดือนนี้

841

เดือนที่แล้ว

4,031

ปีนี้

11,473

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Mar-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31