กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ รุ่น 4 สาขาตำบลไผ่หลวง

วันนี้ (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร) รุ่นที่ ๔ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง จัดขึ้น โดยมีนายสุขเสริม ไพบูลย์ศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสุชาติ ม่วงโพธิ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ร่วมงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามนโยบายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและจิตใจที่ดีเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พัฒนาความเป็นปึกแผ่นระหว่างวัยในครอบครัวของประชาชนในจังหวัดพิจิตร และเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ


                   

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

96

เมื่อวาน

86

เดือนนี้

2,437

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,280

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31