กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๖๓
วันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) นายต่อศักดิ์ วีระพจนานันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่จะต้องเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพิจารณาญัตติที่นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เสนอ ได้แก่ ญัตติขออนุมัติกันเงิน (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และญัตติขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้มีมติเห็นชอบในญัตติที่เสนอ

                   

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

34

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30