กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ

วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บริเวณหนองอ้ายตาล หมู่ที่ ๖ ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๓ (พิจิตร) และสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร จัดขึ้น โดยมีนายปรีชา โพธิ์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นักเรียนโรงเรียนดงกลางและประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) เพิ่มพื้นที่สีเขียว ขยายพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง รวมทั้งเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ และสร้างจิตสำนึก ให้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


                   
                   

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

19

เมื่อวาน

82

เดือนนี้

288

เดือนที่แล้ว

2,033

ปีนี้

13,034

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31