กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายใน จ.พิจิตร
วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร มาทำการประชุม (นอกรอบ) โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินโครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร ให้แล้วเสร็จและมีคุณภาพที่ยั่งยืนถาวร และให้จังหวัดพิจิตรรักษาสถิติไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ให้เป็น ๑๐๐% ซึ่งนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ได้ระบุแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ไว้ดังนี้ ดำเนินการทำความสะอาดวัดจำนวน ๔๖๙ วัดให้มีความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่อาจจะมาจากขี้นก เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หลายวัดได้ปิดและไม่ได้มีกิจกรรมใดๆ ทำให้เกิดความสกปรกเป็นอย่างมาก ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานศึกษาที่ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน เพราะสถานศึกษาใกล้ดำเนินการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งได้ดำเนินการทำความสะอาดวัดไปแล้วจำนวน ๑๓๘ วัด และสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเขต ๑ จะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมก่อนเปิดภาคเรียน

                   
    

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

41

เมื่อวาน

58

เดือนนี้

700

เดือนที่แล้ว

1,965

ปีนี้

11,413

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Jul-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31